Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części.

Sprawdzian z wiedzy podstawowej20 pytań – Odpowiedzi TAK lub NIE

 

Pytania są podzielone na:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 punkty.

6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 punkty.

4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1 punkt.

Sprawdzian z wiedzy specjalistycznej12 pytań – możliwe są tu już 3 odpowiedzi (A, B, C), przy czym tylko jedna z odpowiedzi może być prawidłowa,

 

Pytania są podzielone na:

6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)

4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

– prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź

– odpowiedzi należy udzielić w określonym czasie (po upływie czasu pojawi się następne pytanie)

– nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi

Aby uzyskać wynik pozytywny należy zdobyć minimum 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów

Dołącz do nas i zdaj prawo jazdy już dziś

Lejdis nie tylko dla lejdis zapraszamy