Odbiór prawa jazdy

Informację o stanie realizacji sprawy można uzyskać na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Osoba, która pozostawiła we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres e-mailowy otrzyma wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

Opłaty:

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

– za wydanie prawa jazdy 100 zł

– ewidencyjna 0,50 zł

 

Opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną można wnieść: 

– przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:  24 1560 0013 2026 0000 0026 0021

Dołącz do nas i zdaj prawo jazdy już dziś

Lejdis nie tylko dla lejdis zapraszamy