Formalności

Jak zapisac się na kurs prawa jazdy ?

Wymagane dokumenty na kurs

Warunkiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy jest posiadanie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK). Profil ten jest do pobrania w Wydziale Komunikacji zgodnie ze swoim zameldowaniem. Do pobrania profilu wymagane są następujące dokumenty:

  • wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta,
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport,
  • jedna wyraźna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
Dołącz do nas i zdaj prawo jazdy już dziś

Lejdis nie tylko dla lejdis zapraszamy